برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رسول دهقان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : سمنان / ايوانكي
پادگان محل خدمت : جنت آباد پاسگاه
استان درخواستی : مازندران / آمل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۱۰/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :