برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رحیم محمدنژادیان

نام : رحیم محمدنژادیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / شاهين دژ
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۱
استان درخواستی : آذربایجان غربی / بوكان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :