برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رحیم عمور

نام : رحیم عمور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : اصفهان / ورزنه
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری ورزنه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :