برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رحیم حاجتی بردمیلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان محل خدمت : خان لیلی
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سرباز مرزبانی کرمانشاه قصر شیرین گروهان خان لیلی هستم جهت جا به جایی خوزستان