برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رحیم احمدوند

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : ایلام / مهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : فروردین 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :