برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رحيم سرهنگ زاده

نام : رحيم سرهنگ زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : کردستان / قروه
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهي شهرستان قروه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٤ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

من نامه از سردار دارم با هر سربازي با هر شرايط خدمتي از آذربايجان شرقي ميتونم جابجا بشم