برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین عزیزی

نام : رامین عزیزی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :