برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین خاکساری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی تهران بزرگ فاتب
استان درخواستی : مازندران / تنكابن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بخاطر مشکلات خانوادگی نیاز دارم تو شهرم باشم وگرنه هرگز این خدمت با هیچی عوض نمیکنم سختیم تو کل روز ۱ ساعت هیچ کاری ندارم فقط بردن رئیس تا خونه سختی خدمتم