برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین اکبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : ارتش زمینی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : لیسانس
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :