برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین افشار منصوری نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : پدافند
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

ازبوشهرمیخاد انتقال بخوره تهران یا جاهای نزدیک تر