برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامتین سیاه تاش

نام : رامتین سیاه تاش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / سراوان
پادگان محل خدمت : گروهان مرزی مکسوخته پاسگاه مرزی میل
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :