برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامتین حقوردیان

نام : رامتین حقوردیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پاسگاه راه آهن فیروزکوه
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

جام خوبه ولی کلی مشکلات دارم نمیتونم دور از شهر خودم باشم