برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

دیاکو الماسی

نام : دیاکو الماسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : اردبیل / كوثر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :