برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

دانیال کارگهی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : مهندسی شهدای خلیج فارس
استان درخواستی : خوزستان / بندر ماهشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :