برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

دانیال صفری

نام : دانیال صفری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پایگاه دوم جنت اباد
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19.9.98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

به دلیل موضاعت مالی مجبورم نزدیک خدمت کنم...جایی که هستم عالی و لباس شخصی