برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

دانیال شنبدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : گروه840موشکی شهید مصطفی کبریایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

لیسانس