برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

دانیال ایمانی فر

نام : دانیال ایمانی فر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : پیرانشهر
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۱/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به عللت خانواده تهران است ومادرم مریضه