برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

داریوش موسی خانی

نام : داریوش موسی خانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / ماكو
پادگان محل خدمت : پاسگاه انتظامی یولهگلدی شهر شوت
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 9ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز نیروی انتظامی که بلای 9ماه با اتهران یا قزوین یازنجان