برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

خلیل راهرو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : تیپ 216 زنجان
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/8/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

جابجایی بشدت لازم دارم