برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید گندمی

نام : حمید گندمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : منطقه یکم
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/2/1
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :