برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید رضا عباسی

نام : حمید رضا عباسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پدافند هوابی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز وظیفه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :