برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید رضا رضایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : قم /
پادگان محل خدمت : یگان امداد
استان درخواستی : بزد / بافق
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :