برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید رضا برامکه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : بوشهر / عسلویه
پادگان محل خدمت : عسلویه
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

معاف از رزم میتونه لامردیا مهر جایگزین شه دوره ۳۷۱