برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید جهان تیغ

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : محمد رسول الله ارتش زمینی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۸/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :