برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید جهان تیغ

نام : حمید جهان تیغ
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : محمدرسول الله
استان درخواستی : گلستان /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19/8/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :