برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمیدرضا ملاشفیعی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / ايرانشهر
پادگان محل خدمت : ایست بازرسی مسجد ابوالفضل
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی زمینی
درجه : استوار دوم

توضیحات :