برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمیدرضا پولایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد کل ناجا
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/07/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز ستاد کل ناجا هستم, بالاتر از چهارراه میرداماد