برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمیدرضا محمدی زامله

نام : حمیدرضا محمدی زامله
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : آلواتان
استان درخواستی : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 8 ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :