برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمیدرضا محمدی زامله

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : آلواتان
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :