برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمیدرضا شاهین

نام : حمیدرضا شاهین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : میرجاوه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

در صورت خاموش بودن پیام بدهید در اسرع وقت جواب میدم