برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حميد محمد حسنى

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : البرز / گوهردشت
پادگان محل خدمت : بخش ٣ راهور
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دى ماه ٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :