برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمزه کاظم زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : شهیدکشاورریان
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام میخواهم از شاهرود به اصفهان انتقالی بگیرم