برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمزه قلی آق قمیش

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
استان محل خدمت : تهران / تجريش
پادگان محل خدمت : آماد پشتیبان راهنمایی رانندگی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸.۸.۱
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

من بچه گلستان هستم الان در تهران خدمت میکنم هرکس دوست داش میتونم جابجا بشم باهاش