برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمزه دانشفر

نام : حمزه دانشفر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : زنجان / طارم
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :