برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین غیبی حاجیور

نام : حسین غیبی حاجیور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : رزک
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : درجه ۳
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :