برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین طاهرالهایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : مرزبانی
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مرزبانی بانه هستم خواستار جابجایی با یک نفر در استان خوزستان هستم