برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین کول داری

نام : حسین کول داری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان محل خدمت : تیپ 177 متحرک هجومی شهید نصراصفهانی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 2
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :