برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین نیک اندیش

نام : حسین نیک اندیش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : گروهان مرزی مزور
استان درخواستی : خراسان جنوبی / درمیان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :