برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین مظفربیگی

نام : حسین مظفربیگی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : مرکزی / ساوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سربازای قمی اطراف ساوه نیز با بنده تماس بگیرند ، مثل زرند و اطراف آن