برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین محرمی

نام : حسین محرمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استان محل خدمت : خراسان شمالی / گرمه
پادگان محل خدمت : کلانتری شهرستان گرمه
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سرباز نیروی انتظامی استان خراسان شمالی شهرستان گرمه ام نیازمند سرباز در شهرستان گرگانم