برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین علیخانی

نام : حسین علیخانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : توپخانه ۴۴
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :