برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین عراقی

نام : حسین عراقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : خراسان رضوی / نيشابور
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

اگر کسی هست که با من جابه جا شود لطفا تماس بگیرد از نیشابور به گرگان میخوام بیام (هرجایه استان گلستان باشه قبوله)