برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین طاهری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : فارس / جهرم
پادگان محل خدمت : فرماندهی
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :