برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین طاهری

نام : حسین طاهری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : اطلاعات
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز وظیفه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

با سلام اینجانب س.و حسین طاهری فرزند محمود کد ملی ۴۲۷۱۳۸۰۵۶۳ به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده و تک پسر بودن مجبور به کار در شهر خود میباشم تا نیازهای خانواده خود را فراهم سازم از مقام عالی عاجزانه درخواست جابه جایی را خواستارم تا مرهمی بر مشکلات خانواده و پدر سالخورده و مادر مریض خود باشم لطفا در اثر وقت نسبت به درخواست حقیر انجام عمل فرمایید .باتشکر