برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین شیشه گران

نام : حسین شیشه گران
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : مرکزی / خمين
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

خیلی فوری جاش خیلی خوبه هم آب هوا من ب خاطر مشکلات خصوصی میخام جابه جا شم اگر مشکل نداشتم میموندم