برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین حوانورد

نام : حسین حوانورد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : صالح اباد
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

صالح اباد خدمت میکنم دوماه کسری خدمت داره بنا به مشکلات خانوادگی باید برم مشهد