برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین حسین زاده

نام : حسین حسین زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / آذر شهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

بدون توضیحات