برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین جومست

نام : حسین جومست
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : مهمانسرا نیرو انتظامی
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :