برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین تجلی

نام : حسین تجلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1.12.98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

درخواست جابجایی با سرباز در شیراز را دارم با شیرینی خوب