برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین برزگر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : یگان انتظامی مجلس
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

بهترین جا برای بچه های تهران و شهرهای اطراف تهران خدمت24/24